Side Area Image

Tokom godina poslovanja uvidjeli smo sve veće potrebe tržišta za online kupovinom. Sijedom toga nastao je ovaj digitalni Herbal shop, koji će omogućiti preglednu, jednostavnu i brzu kupovinu. Vjerujemo da će vam i uz dosadašnju klasičnu trgovinu ovaj web shop olakšati upoznavanje sa našim asortimanom. Stručni tim kompanije Dolfarm d.o.o. tu je za vas, ne samo da bi primili narudžbu nego i da bi saslušali vaše želje i potrebe.

Ko smo mi

Dolfarm, Stupska bb, 71000 Sarajevo, +387 33 761 235 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Dolfarm prikuplja sljedeće podatke o ličnosti: Email adresa, Ime i prezime, Broj telefona, Adresa stanovanja, IP adresa

Svrha obrade i pravni osnov

Dolfarm koristi vaše podatke za sljedeće svrhe:

  • Kreiranje korisničkih naloga
  • Pružanje osnovnih usluga
  • Obrada transakcija
  • Korisnička podrška
  • Komunikacija sa korisnicima
  • Ponude novih proizvoda i usluga

Dolfarm podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sljedećeg pravnog osnova:

Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku. Korisnici podataka ne prosljeđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka Dolfarm štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka
Antivirus zaštita

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje
Dolfarm ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU
Dolfarm ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Bosne i Hercegovine
Dolfarm ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Bosne i Hercegovine.

Prava građana
Imate sljedeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Dolfarma na sljedeće načine:
+387 33 761 235 ili info@dolfarm.ba